Klantcontact Persoonlijk of digitaal?

Klantcontact Persoonlijk of digitaal? Veel bedrijven automatiseren hun klantenservice.... Maar is dat wel ideaal?

Veel bedrijven automatiseren hun klantenservice. Een computerstem vraagt waarmee men u kan helpen. Heeft deze vorm van klantcontact veel waardering bij de klant?  Nu zullen er tal van mogelijkheden zijn waarbij een dergelijke manier van klantcontact mogelijk is. Het handelt dan wel vaak om eenvoudige, niet complexe vragen en antwoorden. Daar waar het om meer complexe zaken gaat of waarbij antwoorden op meerdere manieren uitlegbaar zijn is het vaak wenselijk dat men persoonlijk te woord wordt gestaan, een menselijke stem die je meteen het gevoel geeft echt real-time in contact te komen en jouw vraag te kunnen stellen of jouw opmerking te kunnen plaatsen. In een persoonlijk contact kan men veel duidelijker uitleggen wat het onderwerp van het gesprek is en secundaire communicatiemiddelen als intonatie of manier van spreken veel meer communiceren wat er in een klant omgaat dan in een koude digitale omgeving. Er zijn geen softwarepakketten te vinden die de tone of voice goed kunnen interpreteren. “Cést le ton qui fait la musique” is een veel gebruikte uitdrukking om aan te geven hoe een persoonlijk contact veel meer kan onderscheiden dan een digitaal contact. Wilt u ook op een persoonlijke manier met uw klanten communiceren? EuroPAC Telefooncentrale is dan de ideale partner. Onze centrale wordt 24/7 bemand met echte mensen die een luisterend oor hebben, en niet alleen horen wat een klant zegt, maar ook wat hij bedoelt!

Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.